Пон. - Пет. 7:30 - 18:00   |     0895 726 245   |  

предоставяни услуги
Решение № 704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. правителството одобри пакет от мерки за трансформация на модела на административното обслужване.

  1. Обобщена информация за мерките, включени в  Приложение №4 „Мерки за вписване на невписани в Административния регистър услуги“ – Част втора – „Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги“,
  2. Информация по предоставянето на услугите и
  3. Образци на заявления по предоставянето на услугите.