Пон. - Пет. 7:30 - 18:00   |     0895 726 245   |  

програмa
Целите, задачите и очакваните резултати заложени в образователните направления са съобразени със специфичните за отделните възрастови групи потребности, както и с индивидуалните възможности на всяко дете за овладяване на нови начини за общуване със света, който го заобикаля.

В учебната програма акцентираме върху езиковата подготовка на децата. Паралелно с това детето развива своите умения в сферите на изящните и приложни изкуства. Всичко това се постига чрез игрово-познавателен метод, мотивиращ естествената детска любознателност.

Възпитанието и обучението на децата следва главната ни цел: максимално да развием потенциала на всяко дете от най-ранното му детство. Ето защо приоритетите на програмата ни са за всяко дете:

 1. Да има вяра в себе си.
 2. Да развие усет към красивото.
 3. Да твори.
 4. Да се разбира с другарчетата си.
 5. Да умее да се сприятелява.
 6. Да вярва в доброто, да прави добро.
 1. Да се развива физически добре.
 2. Да е толерантно към различните.
 3. Да умее да разказва.
 4. Да обича книгите.
 5. Да обича природата.
 6. Да бъде щастливо.

Учебната година започва на 15-ти септември и завършва на 30-ти Май. Всички елементи от програмата са одобрени от МОН (книжки, помагала, начини на обучение). Детската градина работи целогодишно. Няма ваканции.

Учебният процес протича по следните образователни направления:

 • Български език и литература
 • Математика
 • Социален свят
 • Природен свят
 • Изобразително изкуство
 • Физическа култура
 • Игрова култура
 • Музика
 • Конструктивно-технически и битови дейности

Организираме допълнителни забавления:

 • Излети
 • Посещения на куклен театър
 • Празнуване на рождени дни
 • Открити уроци
 • Работилници за родители и деца

Допълнителни занимания: /по желание на родителите/

 • Театрална работилница
 • Танци
 • Йога
 • Приложни изкуства
 • Езиково обучение по английски език
 • Занимания по „Култура на поведението”

Използвани материали:

 • "Подсъзнанието може всичко" - Джон Кехоу и Нанси Фишер;
 • Учебни помагала;
 • "Измислячи на приказки I" - Детски клуб "Смехорания";
 • "Измислячи на приказки II" - Детски клуб "Смехорания";
 • Детски песни "Смехорани" - Изп. детски клуб "Смехорания";  Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

  ЗАПОВЕД № 39 /01.08.2019