Пон. - Пет. 7:30 - 18:00   |     0895 726 245   |  

Документи  Правилник за вътрешния ред 2022-2023

  План по БДП

  Стратегия за развитие

  План за безопасност на движението по пътищата

  Известие за защита на данните

  Механизъм за противодействие на тормоза в детската градина

  План за квалификационна дейност за 2020-2021 г.

  Етичен кодекс за 2020-2021 г.

  Правилник за вътрешния ред

  Насоки за работа на детските градини през учебната 2020-2021 година в условията на Covid-19

  Седмично разпределение


Външни нормативни документи

  Закон за предучилищното и училищното образование

  Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител"

  Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

  Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

  Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език

  Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование

  Концепция за възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата в детската гранина и българското училище


Учебни помагала

0. група - "Малка приказна пътечка" - за 2-3- годишни деца, изд. "Клет България"

1. група- kомплект с познавателни книжки изд. "Клет България"

  Помагала за 2., 3. и 4. група